gitl in forrest

The Life You Can Save

Projektnamn

The Life You Can Save

Övergripande

En mobil applikation som möjliggör donationer genom ett knapptryck.

Teknologier

  • Flutter

  • Google Firebase

01

Om The Life You Can Save

The Life You Can Save är en app där du genom ett enkelt knapptryck kan hjälpa människor ut ur svår fattigdom. Appen utvecklades som ett svar på efterfrågan att kunna donera smidigt och enkelt. Den är baserad på tanken om effektivt givande (effective altruism) och rekommenderar välgörenheter baseratpå forskning och noggranna analyser för att säkerställa att varje donerad krona gör största möjliga nytta.
The character Amal
A Child getting fed
02

Uppdraget

Extrem fattigdom är något som idag drabbar 720 miljoner människor världen över. Att hjälpa människor ur fattigdom är varken dyrt eller ouppnåeligt. Problemet är att vissa välgörenhetsorganisationer inte är transparenta nog gällande de donationer de distribuerar, vilket skapat en viss skepsis hos potentiella donatorer. Att donationsprocessen ofta är lång och komplicerad minskar inte problemet. Här fanns ett tydligt hål att fylla, ett behov av att kunna göra smidiga och enkla donationer till välgörenheter som är transparenta, som tydliggör för användaren vart pengarna går och vilken påverkan de kan göra.
03

Lösning

Medans vi utvecklat appen appen har vi haft ett nära samarbete med den internationella organisationen “The Life You Can Save”, som genom forskning och noggranna analyser arbetar med att lyfta fram de välgörenheter som mest effektivt förbättra livet för de som lever i fattigdom per donerad krona. Detta ger den trygghet och insikt som våra användare efterlyste. Genom frekventa användartester och snabba design iterationer tog vi fram en design som mötte användarnas krav på enkelhet och transparens.
Child being dewormed
04

Resultatet

En app som genom ett knapptryck i telefonen möjliggör donationer till de välgörenheter som bevisat sig gör mest nytta per donerad krona. Med ett tydligt design språk och ett lättuppfattat och informativt innehåll tydliggör vi för användaren vart deras pengar går och vilken påverkan det får. En app som räddar liv!
The life you can save app 1 The life you can save app 2 The life you can save app 3 The Life you can save background image

Teknologier vi använde i detta projekt

flutter logo
firebase logo
dart logo