PP Pension

Läs hur vi skapade värde åt PP pensions försäkringskunder genom att skapa en användarvänlig och modern kundportal.

Projektnamn

Projekt Once

Övergripande

En kundportal kopplad till försäkringssystemet Lumera där försäkringskunder kan hantera sina försäkringar på ett modernt och användarvänligt sätt.

Teknologier

Vue 3 Spring boot H2 Docker

01

Vilka är PP Pension och hur såg deras behov ut?

PP Pension är en tjänstepensionsförening som förvaltar tjänstepensioner och trygghetsförsäkringar med inriktning mot de som är verksamma i medie- och informationsbranschen.

PP Pension hade behov att byta ut sitt försäkringssystem och önskade att i samband med det bygga en ny digital kundportal. Den nya kundportalen integrerad till det nya underliggande försäkringssystemet, skulle underlätta hantering och administration av försäkringar för deras kunder.

Det skulle även minska administrativt arbete för PP Pensions egna medarbetare då fler ändringar skulle kunna ske digitalt.

Elderly couple
02

Vår lösning

PP Pension önskade en kundportal för deras privat- och företagskunder med höga krav på säkerhet och användarvänlighet.

Uppdraget inleddes med en UX-process där vi tillsammans med PP Pension gick från kravspecifikationer och flödesdiagram till högkvalitativa prototyper. Detta för att säkerställa att behoven blev uppfyllda och samtidigt låta dem prova plattformen praktiskt i ett tidigt skede.

Genom en agil och iterativ process hölls PP Pension involverade genom hela projektet, från första pappersprototyp till lanserad produkt med stor möjlighet att påverka scope, design och prioritering under projektets gång.

Meeting
03

Resultat

Resultatet blev en helt ny kundportal kopplad till PP Pensions nya försäkringssystem Lumera. Helt anpassat efter deras behov av tjänster och produkter.

Med erfarenhet av både försäkringsbranschen och apputveckling skapade vi en kundportal för PP Pensions kunder där de kan hantera och administrera sina försäkringar på ett modernt och smidigt sätt samtidigt som vi effektiviserade arbetssättet för PP Pensions medarbetare.

PP Pension - internet office overview PP Pension - internet office insurance view

Teknologier vi använde i detta projekt

Vue 3 logo
Spring boot logo
Docker logo
Docker logo